Rydsnäs Loge och Bygdegård

Styrelsen

Föreningarna som ansvarar för logen och dess underhåll är fyra stycken

Rydsnäs Idrottsförening, Västra Ryds sockenförening, Västra Ryds hembygdsförening och Rydsnäs Bygdegård.

Logen har ingen egen styrelse utan ingår i Rydsnäs Bygdegård

Styrelsen i Bygdegården består av;

Ordförande                 Inga Arnell Lindgren

Vice ordförande          Håkan Thude´n

Kassör                       Gunilla Pamp

Sekreterare                Susanne Lindström

Ledamot                     Camilla Jacobsson

Ledamot                     Jonas Bergvall

Ledamot                     Arne Wide´n

Ledamot                     Sören Gustavsson

suppl                          P-O Gustavsson

suppl                          Alfred Fälth

Rydsnäs Loge och Bygdegård © 2009          e-post: info@rydsnasloge.se