Styrelsen

Föreningarna som ansvarar för logen och dess underhåll är fyra stycken

Rydsnäs Idrottsförening, Västra Ryds sockenförening, Västra Ryds hembygdsförening och Rydsnäs Bygdegård.

Logen har ingen egen styrelse utan ingår i Rydsnäs Bygdegård

Styrelsen i Bygdegården består av;

Ordförande                Vakant

Vice ordförande          Vakant

Kassör                       Gunilla Pamp

Sekreterare                Susanne Lindström

Ledamot Camilla Jacobsson

Ledamot                     Jonas Bergvall

Ledamot                     Arne Wide´n

Ledamot Sören Gustavsson

suppl                          P-O Gustavsson

suppl                          Alfred Fälth

Rydsnäs Loge och Bygdegård

Rydsnäs Loge och Bygdegård © 2009          e-post: info@rydsnasloge.se